Bewindslieden vooral selecteren op bekwaamheid en kennis

Bij de benoeming van ministers, staatssecretarissen en burgemeesters moet meer geselecteerd worden op bekwaamheid en minder op lidmaatschap van een politieke partij. Bijdrage van Robert Baljeu tijdens de behandeling in de Eerste Kamer van de aanpassing van Artikel 1 van de Grondwet. (9 februari 2021)