Met het EU Herstelfonds is een schuldenunie opgetuigd onder het mom van Coronaherstel

De coronacrisis is door de EU aangegrepen om een langgewenste droom in vervulling te laten gaan, namelijk het effectueren en voltooien van een Europese schuldenunie en een transferunie van noord naar zuid. Met coronaherstel heeft dat allemaal weinig van doen.

Henk Otten tijdens de Algemene Europese Beschouwingen in de Eerste Kamer met Minister van Buitenalndse Zaken Stef Blok .