Opsporing verbeteren, meer geld voor politie

Tijdens het debat over de “Staat van de rechtsstaat” op 10 maart 2020 gaf PvdT aan hoe met structurele maatregelen het oplossingspercentage van misdrijven kan worden verhoogd tot een niveau in ons omringende landen. PvdT diende ook twee moties in: 35300 VI W en 35300 VI X