Provinciale Staten Zuid-Holland

Caroline Persenaire

Caroline Persenaire

Mr. Caroline Persenaire (1955), lid Provinciale Staten Zuid-Holland.
“Het bureaucratische doolhof aan regels dat de samenleving verstikt moet dringend aangepakt worden. Wij willen een overheid die stuurt op vertrouwen en verantwoordelijkheid, in plaats van op op angst en paniek.”

Ewald Kegel

Ewald Kegel

Ewald Kegel MA (1962), lid Provinciale Staten Zuid-Holland
“Door het ingezette provinciale beleid bestaat er een reëel risico dat de lasten voor de burgers steeds verder gaan oplopen. Wij willen tijdig de burgers hierover signaleren, informeren en het beleid bijsturen.”