Standpunten

Nederland moet weer een land worden waar duidelijke keuzes worden gemaakt, waar ruimte is voor ondernemerschap, waarin eigen initiatief wordt gestimuleerd en waarin een transparante koers wordt uitgezet, gecommuniceerd en gerealiseerd.

GO streeft naar een Effectieve, Eerlijke en Efficiënte overheid die adequate voorwaarden realiseert voor groei en welvaart voor iedereen. Wij willen dat er een “Triple-E” toets komt waaraan de Overheid bij wetgeving, besluitvorming én uitvoering moet voldoen. Als niet aan één van de drie condities wordt voldaan is er geen goede basis om op verder te gaan en zal het beleid zodanig moeten worden aangepast tot het wel goed is.

Effectief: Overheidsmaatregelen moeten allereerst effectief zijn. We gaan niet zomaar lukraak wetgeving invoeren op basis van emotionele debatten in de Tweede Kamer zoals nu vaak gebeurt maar analyseren eerst of de maatregelen effectief zijn.

Eerlijk: De overheid is er voor de burger en niet andersom!
Daarbij behoort een open, transparante en eerlijke overheid.
Uitbreiden van de rol van de Nationale Ombudsman

Efficiënt: Jaarlijks kost het Nederlandse bestuurlijke apparaat 84 miljard Euro. Dat is meer dan 10% van ons Nationaal Inkomen. Dit is veel te veel en niet houdbaar. Besluitvorming is veel te stroperig geworden en het bestuurlijk apparaat is in zichzelf gekeerd en vooral met interne processen bezig waar de burger niets aan heeft.

Wij willen een toekomstbestendig bestuur voor Nederland.

Daarom willen wij een reorganisatie van het bestuurlijk systeem. Provincies worden samengevoegd of opgeheven en er wordt een grote schoonmaak gehouden waarbij allerlei overbodige bestuurlijke organen worden afgeschaft of gefuseerd.

Burgemeesters worden rechtstreeks door de bevolking gekozen net zoals in de rest van de wereld en publieke functies staan open voor iedereen waarbij capaciteiten de doorslag geven en niet de politieke achtergrond zoals nu vaak gebeurt.

Het aanwezige potentieel van de Nederlandse bevolking moet ten volle worden benut waardoor de economische, politieke en sociale dynamiek structureel wordt vergroot.

Het algemeen belang van de Nederlandse bevolking moet voorop staan.

Ons motto is daarom ook: Samen Open en Transparant.

Samen: omdat Nederland een land is waar de problemen met gezamenlijk draagvlak moeten worden opgelost.

Open: is de manier waarop we in Nederland met elkaar willen omgaan.

Transparant: zodat voor eenieder duidelijk is waar hij of zij aan toe is. Dat kan door een goede analyse van de feiten, zonder aanziens des persoons.

Daarnaast willen wij streven naar een aantal fundamentele veranderingen in de Nederlandse Grondwet. GO wil een moderniseringsslag gaan realiseren om NL klaar te maken voor de toekomstige generaties.