Tijd voor de noodzakelijke moderniseringsslag van Nederland

Henk Otten tijdens de Algemene Politiek Beschouwingen met Minister-President Rutte in de Eerste Kamer.