Tijdelijke oplossingen duren het langst

Tijdens het debat op 7 april 2020 over de “Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten en waterschappen” benadrukte senator Jeroen de Vries dat onder geen beding normalisering van deze tijdelijke noodmaatregel mag plaatsvinden zoals in het verleden wel gebeurde. De Vries stelde aan Minister Knops voor de noodwet tot uiterlijk 1 juni 2020 te laten gelden, conform het advies van de Raad van State.